Kret

Centrum Kreta

Gry online
Wersja angielska


VGRAPH 3.0 - uwagi przed uruchomieniem


 1. Wybór trybu graficznego

W związku z ogromnym rozwojem kart graficznych jaki nastąpił od czasu powstania edytora VGRAPH jest prawdopodobne, że programowi nie uda się prawidłowo rozpoznać karty graficznej. W takim przypadku należy wymusić na edytorze wybór trybu VESA Standard. W tym celu należy go uruchomić z parametrem:

vg.exe /t

Po wyświetleniu okna wyboru typu karty graficznej należy wybrać pozycję VESA Standard. Dzięki temu jest szansa, że program prawidłowo rozpozna wyższe tryby graficzne, w szczególności 256-kolorowe. Jednak nie ma takiej pewności, za to zawsze dostępne powinny być tryby 16-kolorowe do rozdzielczości 800x600 pikseli włącznie. Ponadto edytor VGRAPH nie kontroluje częstotliwości odświeżania obrazu, zatem czasami może pojawić się efekt migotania monitora. Ekran startowy edytora z wyborem karty graficznej przedstawia poniższy rysunek.

Edytor graficzny VGRAPH 3.0

 2. Problemy z myszą

Okazuje się, że podczas uruchamiania programu VGRAPH z poziomu systemu Windows współpraca edytora ze sterownikiem myszy obsługiwanym przez system może szwankować. Objawia się to przeskakiwaniem kursora nie w sposób płynny co 1 piksel ale skokowo, na przykład co 8 pikseli. Problem ten można rozwiązać uruchamiając edytor VGRAPH z parametrem:

vg.exe /mx - gdzie x jest liczbą, np. vg.exe /m3

Parametr ten spowoduje zmianę skoku myszy w edytorze VGRAPH. Należy go dobrać w taki sposób, by mysz poruszała się plynnie. Parametr ten wystarczy przystosować tylko przy jednym uruchomieniu edytora - potem będzie już pamiętany w pliku konfiguracyjnym programu (o nazwie "vg.stp" ) i zostanie zastosowany automatycznie przy jego kolejnych uruchomieniach. Z reguły wystarczy przetestować wartości parametru 'x' w zakresie 1-3.

 3. Polskie znaki diakrytyczne

Podczas edycji tekstu polskie znaki wprowadza się z wykorzystaniem następującej kombinacji klawiszy: lewy Alt-litera.

 4. Edytor tekstu

Wbudowany edytor tekstu programu VGRAPH nie został dokończony. Nie wszystkie opcje w menu tego edytora działają, nie został on też do końca przetestowany. Co prawda za jego pomocą można edytować, zapisywać i odczytywać teksty, ale nie mogą one być importowane do rysunku edytora VGRAPH. W wersji poprzedniej (2.1) programu taka możliwość istniała, ale ze względu na znaczną rozbudowę opcji edytora tekstu zmienił się format zapisu plików. Dlatego po uruchomieniu opcji "Import tekstu" z zestawu menu głównego "Teksty" pojawi się komunikat: "Opcja nie zaimplementowana!".

 5. Szybkość funkcji graficznych

Okazuje się, że funkcje graficzne programu VGRAPH uruchamianego bezpośrednio pod systemem DOS na komputerze z procesorem 486 DX2 80 działały wielokrotnie szybciej niż na współczesnym komputerze! Szczegółowe pomiary nie zostały przeprowadzone ale szacunkowo można powiedzieć, że np. odświeżanie edytowanego tekstu na tamtym starożytnym sprzęcie było nawet do 5 razy szybsze. Oczywiście szybkość rysowania zależy zapewne od modelu wykorzystywanej karty graficznej. Być może wpływ ma także sam system operacyjny Windows XP.

 6. Problemy z programami rezydentnymi

Uwaga: stwierdzono, że niektóre programy rezydentne zainstalowane pod Windows potrafią chwilowo blokować aplikacje pracujące pod kontrolą DOS. Dotyczy to w szczególności programu ZoneAlarm. Blokowanie objawia się przez całkowite zamieranie działania dosowej aplikacji na kilka do kilkunastu sekund, chwilowym blokowaniem ruchu myszy itp. Po tej 'blokadzie' wszystko wraca do normy i program pracuje prawidłowo aż do następnego "przyblokowania". Ten problem dotyczy nie tylko edytora VGRAPH ale wszystkich programów pracujących pod DOSem. Oczywiście wyłączenie programu ZoneAlarm całkowicie likwiduje problem, jednak nie należy tego czynić zbyt pochopnie gdyż program ten pełni ważną rolę w systemie. Być może objaw "blokowania" dosowych aplikacji nie występuje na wszystkich komputerach.

 7. Problemy z drukowaniem

Edytor VGRAPH obsługiwał bardzo wiele typów drukarek (wszystkie sterowniki zostały dołączone do programu). Jednak z oczywistych względów drukarki musiały być podłączone do rzadko już dzisiaj wykorzystywanego portu LPT. Uruchomienie procesu drukowania sprawia, że program odwołuje się bezpośrednio do sprzętu co może nie spodobać się systemowi Windows i doprowadzić do zamknięcia programu VGRAPH przez system. Zatem zaleca się nie korzystać z opcji drukowania z poziomu edytora chyba, że w celu wykonania wydruku do pliku dyskowego. W takim przypadku system Windows nie powinien czynić problemów. Sposób wyboru wydruku do pliku dyskowego jest podobny jak w wersji 2.1 programu, zatem można skorzystać z dokumentacji.

Powrót


Centrum Kreta - gry online
Copyright 2007-2010 ALB Systemy Komputerowe